Handlevogn    Ant. varer i handlevogn 0 - Handlevogn - Kasse

Jus

 < 1 2 3 > 

Bedriftens personalhåndbok (Erik C. Aagaard. Nina Melsom)

Rett og plikt i arbeidsforhold. Gyldendal 2007. Boken er innbundet og i bra stand. 433s.
175,00
inkl. mva.
0

Fast eiendoms rettsforhold (Thor Falkanger)

Universitetsforlaget 2005. Boken er innbundet og i god stand. 379s.
175,00
inkl. mva.
0

Lov om universiteter og høgskoler (Jan Fridthjof Bernt)

Lov 12.mai 1955 nr.22. Med kommentarer. Alma Mater Forlag 1996. Boken er innbundet og i bra stand. 175s.
140,00
inkl. mva.
0

Anniversarius Centesimus.

Juristforeningen gjennem hundrede aar 1908-2008. Juristforeningen 2008. Boken er innbundet og i god stand. Rikt illustrert. 286s
150,00
inkl. mva.
0

Henrik Wergeland og hans strid med prokurator Praem (Rolv Laache)

Annet bind 1831-1837. Aktmessig fremstillet, for det meste efter utrykte dokumenter. I kommisjon hos Jacob Dybwad 1929. Boken er heftet og i bra stand. 350s.
140,00
inkl. mva.
0

Lov om styret i herreds- og bykommunene av 12.november 1954.

Med kommentarer av Helge Hammer.
140,00
inkl. mva.
0

Internasjonale menneskerettigheter (Njål Høstmælingen)

Lærebok i internasjonale menneskerettigheter.
200,00
inkl. mva.
0

Husadvokaten I-IV (Tore Bråthen, red.)

Landets fremste eksperter orienterer om sentrale juridiske spørsmål.
400,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (v. Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen Forord av Inger Louise Valle.
80,00
inkl. mva.
0

Prosessen mot Hamsun (Thorkild Hansen)

Rettsoppgjøret mot Hamsun etter krigen.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Mykland / Opsahl / Hansen)

Utgitt i samarbeid Stortinget. Bokmål.
100,00
inkl. mva.
0

Arbeidslivets spilleregler (Nils H.Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund)

Boken presenterer praktiske arbeidsrettslige problemstillinger på en lettfattelig, men likevel grundig måte.
200,00
inkl. mva.
0

Norsk vassdragsrett (Thor Falkanger og Kjell Haagensen, red.)

Boken behandler vassdragsretten i hele dens bredde, med bidrag fra den fremste ekspertise i Norge.
175,00
inkl. mva.
0

Velferdsrett II. De sosial tjenestene (Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse, red.)

Boken behandler velferdsrettslige spørsmål som knytter seg til de sosiale tjenester.
150,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Essays om forbrytelse og straff.
100,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Essays om forbrytelse og straff.
100,00
inkl. mva.
0

Fri rettshjelp.

Rundskriv fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement.
100,00
inkl. mva.
0

Oversikt over arbeidsretten (Henning Jakhelln)

Boka dekker de fleste emner innen arbeidsretten og behandler såvel private som offentlige arbeidsforhold.
130,00
inkl. mva.
0

Rettskildelære (Torstein Eckhoff)

4. utgave ved Jan E. Helgesen.
120,00
inkl. mva.
0

"Men landet er Norge..." (Anders Heger)

Prosessen mot Agnar Mykle 1956-58.
150,00
inkl. mva.
0

Har jeg lov til det, da? (Liv Wiborg Karlsen)

Hva du har lov og ikke lov til mellom 0-18 år.
130,00
inkl. mva.
0

Jus for familien (Betten Arnkværn, red.)

Arv og skifte - Foreldre og barn - Økonomi og budsjett - Trygder - Kjøp og salg - Personvern.
150,00
inkl. mva.
0

Lov og rett for forbrukeren (Ola Fæhn)

Forbrukerjus.
90,00
inkl. mva.
0

Lov og rett (Kr.Fr. Brøgger)

Norsk juridisk og rettsøkonomisk oppslagsbok. Med forord og bidrag av Wilhelm Keilhau.
150,00
inkl. mva.
0

Gjeldsordningsloven. Med kommentarer (Hans Petter Graver)

Lov av 17.juli 1992 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner.
100,00
inkl. mva.
0

Agnar Mykle og Norge (Anders Heger)

Historien om en litterær rettergang.
130,00
inkl. mva.
0

Barn og foreldre (Lucy Smith. Peter Lødrup)

Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981.
120,00
inkl. mva.
0

Norges grunnlov i 175 år (Knut Mykland. Torkel Opsahl. Guttorm Hansen)

Utgitt i samarbeid med Stortinget.
140,00
inkl. mva.
0

Legathåndboken 2004.

Oversikt over stipend og legater.
100,00
inkl. mva.
1

Kjøpsrett til studiebruk (Erling Selvig)

Lærebok. 2.utgave.
150,00
inkl. mva.
1

Kjøpsretten (C.F.Wyller)

Kjøpsretten i et nøtteskall.
150,00
inkl. mva.
1

Dommer i erstatningsrett (S.Tjomsland og A.Chr.S.Ryssdal)

50 sentrale høyesterettsdommer.
150,00
inkl. mva.
1

Lov og rett for pensjonister (Olav Erichsen)

Innføring i lover og regler.
75,00
inkl. mva.
1

Vi 2 flytter sammen (Mona Langset)

Jus for samboere
85,00
inkl. mva.
1

Familiens Lovbok

Jus i Hverdagslivet. 3.utgave
175,00
inkl. mva.
1

Når noen går bort (Nils B Hohle)

Bisettelse, arv og skifte
90,00
inkl. mva.
1

Quo Vadis Norvegia? (Johan Scharffenberg)

1. Grunnlovrevisjon
80,00
inkl. mva.
1

Arbeidsrett (Ole Gjems-Onstad)

--spørsmål og svar.
75,00
inkl. mva.
0
 < 1 2 3 > 
Handlevogn
Ant. varer i handlevogn: 0
Totalt: 0,00
Handlevogn  |  Kasse
NYHETSBREV
BOK PÅ NETT Ragnar Navestad Sandefjordgt. 5 0464 OSLO Tlf. 986 21 605 - Foretaksregisteret 996 393 860
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2020