Handlevogn    Ant. varer i handlevogn 0 - Handlevogn - Kasse

Jus

 1 2 > 

Torgersen-saken (Michael Grundt Spang)

Cappelen 1973. Heftet bok med litt skadet rygg. 202s.
150,00
inkl. mva.
0

Nordisk Kriminalkrønike 2005.

Nordisk Kriminalkrønike 2005. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 463s.
180,00
inkl. mva.
0

Rett og humanisme (red.: Jakkheln, Stuevold Lassen, Lødrup, Selmer)

Festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. Tanum Norli 1977. Boken er innbundet og i bra stand. 402s.
160,00
inkl. mva.
0

Justismord (J. B. Hjort)

Gyldendal 1952. Boken er innbundet og i bra stand. Uten omslag. 271s.
175,00
inkl. mva.
0

Kappefall (Arne Haugestad)

Et varslet justismord. Aschehoug 2004. Boken er innbundet og i god stand. Slitt omslag. 397s.
180,00
inkl. mva.
0

Nordisk kriminalkrønike 2006.

Oslo 2006. Boken er innbundet og i god stand. Rikt illustrert. 463s.
200,00
inkl. mva.
0

Frihagens forvaltningsrett 1 (Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmissen)

Fagbokforlaget 2010, Boken er innbundet og i bra stand. Noen bruksspor. 386s.
150,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge 4 (Per Ø. Jevne, red.)

Norsk Narkotikapolitiforening u.å. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 448s.
140,00
inkl. mva.
0

Den militære straffelov (C. J. Fleischer)

Militær straffelov av 22. mai 1902 med tilhørende bestemmelser av den almindelige borgerlige straffelov. Utgitt med kommentar av C. J. Fleischer. Johan Grundt Tanum 1956. Innbundet bok med noen bruksspor. Uten smussomslag. 259s.
150,00
inkl. mva.
0

Quo Vadis Norvegia? (Johan Scharffenberg)

I. Grunnlovrevisjon. Johan Grundt Tanum 1945. Boken er innbundet og i god stand. 167s.
140,00
inkl. mva.
0

Retten er satt (Vilhelm Dybwad)

Gyldendal 1937. Bopken er innbundet og i bra stand. Illustrert av Olaf Gulbransson. Med et navn stemplet på forsats- og tittelsiden. 148s.
120,00
inkl. mva.
0

Lov og rett på hytta (Alexander Berg jr. og Harald Ramm)

Forlaget Bonytt og Idébladet Hyttenytt 2003. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 231s.
160,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden Norsk Forlag 1977. Boken er kartonert og i god stand. 146s.
100,00
inkl. mva.
0

Politinotitser. Smaabilleder af Folkelivet (H. Meltzer)

Alb. Cammermeyers Forlag 1906. Boken er i bra stand. Illustrert. 146s.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen)

Gyldendal 1980. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
125,00
inkl. mva.
0

Treholt-saken i offentligheten - et grunnlag for forhåndsdømming (Thomas Mathiesen og Ole Kristian Hjemdal)

Universitetsforlaget 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 94s.
100,00
inkl. mva.
0

Vi anklager! (Mads T. Andenæs og Ketil Bjørnstad, red.)

Treholtsaken og rettssikkerheten. Aschehoug 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på forsatssiden. 255s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen. Universitetsforlaget 1978. Boken er heftet og i bra stand. Noen bruksspor. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 96s.
120,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen),

Gyldendal 1989. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
140,00
inkl. mva.
0

Ugripelig ung (Inger-Lise Lien)

Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene. NIBR-rapport 2004: 14. Boken er heftet og i god stand. 161s.
100,00
inkl. mva.
0

Soledadbrødrene.

George Jacksons fengselsbrev. Aschehoug 1971. Pocket. Boken er i bra stand. 255s.
115,00
inkl. mva.
0

Justismord (J. B. Hjort)

Gyldendal 1952. Boken er innbundet og i bra stand. Uten smussomslag. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 271s.
150,00
inkl. mva.
0

Gatens fugler. Politihistorier.

Av Nr. 19 Illustrert av Finn Wigforss. Tønsbergs Forlag 1937. Boken er innbundet og i god stand. Uten smussomslag. 176s.
130,00
inkl. mva.
0

Knophs oversikt over Norges rett (Birger Stuevold Lassen, red.)

Niende utgave. Universitetsforlaget 1987. Boken er innbundet og i bra stand. Litt slitt omslag. 1163s.
200,00
inkl. mva.
0

Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen, red.)

Akademisk Publisering 2008. Boken er heftet og i bra stand. Med en hilsen skrevet på forsatssiden. 303s.
160,00
inkl. mva.
0

Juridisk leksikon (Egil Gulbransen)

Tanum 1966. Boken er innbundet og i bra stand. 278s.
120,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Pax 1972. Pocket. Boken er i bra stand. 203s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitetens årsaker (Ragnar Hauge)

Utsnitt av kriminologiens historie. Universitetsforlaget 2001. Pocket. Boken er i bra stand. 189s.
115,00
inkl. mva.
0

Omsorg i fengsel? (Cecilie E. Basberg)

Pax 1999. Pocket. Boken er i bra stand. 115s.
100,00
inkl. mva.
0

Forbrytelser (Nick Yapp)

Fengslende historier om tidenes mest beryktede mordere, tyver og svindlere. Spektrum 2008. Boken er innbundet og i bra stand. Rikt illustrert. 303s.
200,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet og samfunn (Andenæs /Bratholm / Christie)

Artikler og foredrag. Pax 1973. Pocketbok med litt slitt rygg. 185s.
85,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden 1977. Boken er kartonert og i bra stand. 146s.
85,00
inkl. mva.
0

Sivilprosess (Hans M. Michelsen)

Gyldendal 1999. Boken er innbundet og i god stand. 384s.
175,00
inkl. mva.
0

Bedriftens personalhåndbok (Erik C. Aagaard. Nina Melsom)

Rett og plikt i arbeidsforhold. Gyldendal 2007. Boken er innbundet og i bra stand. 433s.
175,00
inkl. mva.
0

Fast eiendoms rettsforhold (Thor Falkanger)

Universitetsforlaget 2005. Boken er innbundet og i god stand. 379s.
175,00
inkl. mva.
0

Lov om universiteter og høgskoler (Jan Fridthjof Bernt)

Lov 12.mai 1955 nr.22. Med kommentarer. Alma Mater Forlag 1996. Boken er innbundet og i bra stand. 175s.
140,00
inkl. mva.
0

Anniversarius Centesimus.

Juristforeningen gjennem hundrede aar 1908-2008. Juristforeningen 2008. Boken er innbundet og i god stand. Rikt illustrert. 286s
150,00
inkl. mva.
0

Henrik Wergeland og hans strid med prokurator Praem (Rolv Laache)

Annet bind 1831-1837. Aktmessig fremstillet, for det meste efter utrykte dokumenter. I kommisjon hos Jacob Dybwad 1929. Boken er heftet og i bra stand. 350s.
140,00
inkl. mva.
0

Lov om styret i herreds- og bykommunene av 12.november 1954.

Med kommentarer av Helge Hammer.
140,00
inkl. mva.
0

Internasjonale menneskerettigheter (Njål Høstmælingen)

Lærebok i internasjonale menneskerettigheter.
200,00
inkl. mva.
0

Husadvokaten I-IV (Tore Bråthen, red.)

Landets fremste eksperter orienterer om sentrale juridiske spørsmål.
400,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (v. Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen Forord av Inger Louise Valle.
80,00
inkl. mva.
0

Prosessen mot Hamsun (Thorkild Hansen)

Rettsoppgjøret mot Hamsun etter krigen.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Mykland / Opsahl / Hansen)

Utgitt i samarbeid Stortinget. Bokmål.
100,00
inkl. mva.
0

Arbeidslivets spilleregler (Nils H.Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund)

Boken presenterer praktiske arbeidsrettslige problemstillinger på en lettfattelig, men likevel grundig måte.
200,00
inkl. mva.
0

Norsk vassdragsrett (Thor Falkanger og Kjell Haagensen, red.)

Boken behandler vassdragsretten i hele dens bredde, med bidrag fra den fremste ekspertise i Norge.
175,00
inkl. mva.
0

Velferdsrett II. De sosial tjenestene (Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse, red.)

Boken behandler velferdsrettslige spørsmål som knytter seg til de sosiale tjenester.
150,00
inkl. mva.
0
 1 2 > 
Handlevogn
Ant. varer i handlevogn: 0
Totalt: 0,00
Handlevogn  |  Kasse
NYHETSBREV
BOK PÅ NETT Ragnar Navestad Sandefjordgt. 5 0464 OSLO Tlf. 986 21 605 - Foretaksregisteret 996 393 860
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2019