Handlevogn    Ant. varer i handlevogn 0 - Handlevogn - Kasse

Jus

 1 2 > 

Quo Vadis Norvegia? (Johan Scharffenberg)

I. Grunnlovrevisjon. Johan Grundt Tanum 1945. Boken er innbundet og i god stand. 167s.
140,00
inkl. mva.
0

Retten er satt (Vilhelm Dybwad)

Gyldendal 1937. Bopken er innbundet og i bra stand. Illustrert av Olaf Gulbransson. Med et navn stemplet på forsats- og tittelsiden. 148s.
120,00
inkl. mva.
0

Lov og rett på hytta (Alexander Berg jr. og Harald Ramm)

Forlaget Bonytt og Idébladet Hyttenytt 2003. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 231s.
160,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden Norsk Forlag 1977. Boken er kartonert og i god stand. 146s.
100,00
inkl. mva.
0

Politinotitser. Smaabilleder af Folkelivet (H. Meltzer)

Alb. Cammermeyers Forlag 1906. Boken er i bra stand. Illustrert. 146s.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen)

Gyldendal 1980. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
125,00
inkl. mva.
0

Treholt-saken i offentligheten - et grunnlag for forhåndsdømming (Thomas Mathiesen og Ole Kristian Hjemdal)

Universitetsforlaget 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 94s.
100,00
inkl. mva.
0

Vi anklager! (Mads T. Andenæs og Ketil Bjørnstad, red.)

Treholtsaken og rettssikkerheten. Aschehoug 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på forsatssiden. 255s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen. Universitetsforlaget 1978. Boken er heftet og i bra stand. Noen bruksspor. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 96s.
120,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen),

Gyldendal 1989. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
140,00
inkl. mva.
0

Ugripelig ung (Inger-Lise Lien)

Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene. NIBR-rapport 2004: 14. Boken er heftet og i god stand. 161s.
100,00
inkl. mva.
0

Soledadbrødrene.

George Jacksons fengselsbrev. Aschehoug 1971. Pocket. Boken er i bra stand. 255s.
115,00
inkl. mva.
0

Justismord (J. B. Hjort)

Gyldendal 1952. Boken er innbundet og i bra stand. Uten smussomslag. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 271s.
150,00
inkl. mva.
0

Gatens fugler. Politihistorier.

Av Nr. 19 Illustrert av Finn Wigforss. Tønsbergs Forlag 1937. Boken er innbundet og i god stand. Uten smussomslag. 176s.
130,00
inkl. mva.
0

Knophs oversikt over Norges rett (Birger Stuevold Lassen, red.)

Niende utgave. Universitetsforlaget 1987. Boken er innbundet og i bra stand. Litt slitt omslag. 1163s.
200,00
inkl. mva.
0

Forfatningsteori møter 1814 (Dag Michalsen, red.)

Akademisk Publisering 2008. Boken er heftet og i bra stand. Med en hilsen skrevet på forsatssiden. 303s.
160,00
inkl. mva.
0

Juridisk leksikon (Egil Gulbransen)

Tanum 1966. Boken er innbundet og i bra stand. 278s.
120,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Pax 1972. Pocket. Boken er i bra stand. 203s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitetens årsaker (Ragnar Hauge)

Utsnitt av kriminologiens historie. Universitetsforlaget 2001. Pocket. Boken er i bra stand. 189s.
115,00
inkl. mva.
0

Omsorg i fengsel? (Cecilie E. Basberg)

Pax 1999. Pocket. Boken er i bra stand. 115s.
100,00
inkl. mva.
0

Forbrytelser (Nick Yapp)

Fengslende historier om tidenes mest beryktede mordere, tyver og svindlere. Spektrum 2008. Boken er innbundet og i bra stand. Rikt illustrert. 303s.
200,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet og samfunn (Andenæs /Bratholm / Christie)

Artikler og foredrag. Pax 1973. Pocketbok med litt slitt rygg. 185s.
85,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden 1977. Boken er kartonert og i bra stand. 146s.
85,00
inkl. mva.
0

Sivilprosess (Hans M. Michelsen)

Gyldendal 1999. Boken er innbundet og i god stand. 384s.
175,00
inkl. mva.
0

Bedriftens personalhåndbok (Erik C. Aagaard. Nina Melsom)

Rett og plikt i arbeidsforhold. Gyldendal 2007. Boken er innbundet og i bra stand. 433s.
175,00
inkl. mva.
0

Fast eiendoms rettsforhold (Thor Falkanger)

Universitetsforlaget 2005. Boken er innbundet og i god stand. 379s.
175,00
inkl. mva.
0

Lov om universiteter og høgskoler (Jan Fridthjof Bernt)

Lov 12.mai 1955 nr.22. Med kommentarer. Alma Mater Forlag 1996. Boken er innbundet og i bra stand. 175s.
140,00
inkl. mva.
0

Anniversarius Centesimus.

Juristforeningen gjennem hundrede aar 1908-2008. Juristforeningen 2008. Boken er innbundet og i god stand. Rikt illustrert. 286s
150,00
inkl. mva.
0

Henrik Wergeland og hans strid med prokurator Praem (Rolv Laache)

Annet bind 1831-1837. Aktmessig fremstillet, for det meste efter utrykte dokumenter. I kommisjon hos Jacob Dybwad 1929. Boken er heftet og i bra stand. 350s.
140,00
inkl. mva.
0

Lov om styret i herreds- og bykommunene av 12.november 1954.

Med kommentarer av Helge Hammer.
140,00
inkl. mva.
0

Internasjonale menneskerettigheter (Njål Høstmælingen)

Lærebok i internasjonale menneskerettigheter.
200,00
inkl. mva.
0

Husadvokaten I-IV (Tore Bråthen, red.)

Landets fremste eksperter orienterer om sentrale juridiske spørsmål.
400,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (v. Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen Forord av Inger Louise Valle.
80,00
inkl. mva.
0

Prosessen mot Hamsun (Thorkild Hansen)

Rettsoppgjøret mot Hamsun etter krigen.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Mykland / Opsahl / Hansen)

Utgitt i samarbeid Stortinget. Bokmål.
100,00
inkl. mva.
0

Arbeidslivets spilleregler (Nils H.Storeng, Tom H. Beck, Arve Due Lund)

Boken presenterer praktiske arbeidsrettslige problemstillinger på en lettfattelig, men likevel grundig måte.
200,00
inkl. mva.
0

Norsk vassdragsrett (Thor Falkanger og Kjell Haagensen, red.)

Boken behandler vassdragsretten i hele dens bredde, med bidrag fra den fremste ekspertise i Norge.
175,00
inkl. mva.
0

Velferdsrett II. De sosial tjenestene (Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse, red.)

Boken behandler velferdsrettslige spørsmål som knytter seg til de sosiale tjenester.
150,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Essays om forbrytelse og straff.
100,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Essays om forbrytelse og straff.
100,00
inkl. mva.
0

Fri rettshjelp.

Rundskriv fra Det Kongelige Justis- og Politidepartement.
100,00
inkl. mva.
0

Oversikt over arbeidsretten (Henning Jakhelln)

Boka dekker de fleste emner innen arbeidsretten og behandler såvel private som offentlige arbeidsforhold.
130,00
inkl. mva.
0

Rettskildelære (Torstein Eckhoff)

4. utgave ved Jan E. Helgesen.
120,00
inkl. mva.
0

"Men landet er Norge..." (Anders Heger)

Prosessen mot Agnar Mykle 1956-58.
150,00
inkl. mva.
0

Har jeg lov til det, da? (Liv Wiborg Karlsen)

Hva du har lov og ikke lov til mellom 0-18 år.
130,00
inkl. mva.
0
 1 2 > 
Handlevogn
Ant. varer i handlevogn: 0
Totalt: 0,00
Handlevogn  |  Kasse
NYHETSBREV
BOK PÅ NETT Ragnar Navestad Sandefjordgt. 5 0464 OSLO Tlf. 986 21 605 - Foretaksregisteret 996 393 860
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2018