Handlevogn    Ant. varer i handlevogn 0 - Handlevogn - Kasse

Helse

 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Massasje mot vanlige plager (Sara Thomas)

Boken er gjennomillustrert og viser i detalj hvordan berøring kan hjelpe kroppens naturlige helbredelsesprosess når du rammes av uspesifiserte smerter i enkelte kroppsdeler og ledd, kvalme, hodepine m.m.
100,00
inkl. mva.
0

Veileder i praktisk sosialmedisin (Strøm, Koren, Hanoa)

Boken er i beregnet som et kompendium for medisinske studenter og leger.
120,00
inkl. mva.
0

Psykofarmaka (Jes Gerlach og Per Westergaard)

Behandling av psykiske lidelser med nervemedicin.
150,00
inkl. mva.
0

Fra mottakertil aktør (Mona Sandbæk, red.)

Brukernes plass i praktisk sosialt arbeid og forskning.
150,00
inkl. mva.
0

Brystkreft (Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist)

En informasjonsbok for pasienter og pårørende.
150,00
inkl. mva.
0

Selvet og dets forbundetheder (Tina Wigen og Marianne Kierulff Reinholt)

Selvpsykologi i forhold til børn af psykisk syge forældre.
150,00
inkl. mva.
0

Å arbeide i andres hjem (Inger Aanderaa)

Hjelpere i møte med mennesker med psykiske lidelser.
150,00
inkl. mva.
0

Graviditet og fødsel (Dorthe Taxbøl, red.)

Alt om unnfangelse, fosterets utvikling og forberedelse til fødsel.
150,00
inkl. mva.
0

Nytt mot på livet (Hans Olav Tungesvik)

Om å hjelpe mennesker som har opplevd sorg, overgrep, spiseforstyrrelser og ulykker.
150,00
inkl. mva.
0

"Det hainnle om å leve" (Berit Berg og Nora Sveaass m.fl.)

Tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak.
150,00
inkl. mva.
0

Idas dans (Gunnhild Corwin)

En mors beretning. Om en datter som rammes av leukemi.
100,00
inkl. mva.
0

Ja til livet - og døden (Jean Cameron)

Om å bli rammet av kreft.
140,00
inkl. mva.
0

Assistert død-en etisk utfordring (Kari Vigeland)

Boken behandler ulike former for assistert død, som passiv dødshjelp, assistert selvmord, eutanasi og smertbehandling med livsavkortende virkning. De sentrale argumentene i debatten om assistert død er satt inn i en etisk teoretisk sammenheng.
100,00
inkl. mva.
0

Sofia voksen med sitt MBD (Märta Tikkanen)

Om å ha et ungt, voksent barn med MBD.
120,00
inkl. mva.
0

40+ Alle kvinners helsebok (Anne M.Wolland)

Om voksne kvinners helse og livsstil.
170,00
inkl. mva.
0

Legemidler og bruken av dem (Per Flatberg. Per Knut M.Lunde).

Lærebok i farmakologi og farmakoterapi for sykepleiere.
120,00
inkl. mva.
0

Legemidler og bruken av dem (Per Flatberg. Per Knut M.Lunde)

Lærebok i farmakologi og farmakoterapi for sykepleiere.
120,00
inkl. mva.
0

Humor og helse - i teori og praksis (Stein Tyrdal,red.)

Fra smilehull til latterkrampe. Bok I.
150,00
inkl. mva.
0

Disasters and After Effects.

Disaster Psychiatry in a troubled world. Atlantic Psychiatry, No.1/2001. A Tribute to Lars Weisæth.
150,00
inkl. mva.
0

- at vi skal elske hverandre (Tollak B.Sirnes)

Mentalhygieniske overveielser.
90,00
inkl. mva.
0

Barn med psykisk handicap (Nancy W.Faber)

Hvordan hjelpe? En varmhjertet bok om hva som blir gjort og hva som kan gjøres.
100,00
inkl. mva.
0

The Child (Judith Rich Harris. Robert M.Liebert)

Development From Birth Through Adolescence.
200,00
inkl. mva.
0

Fysisk aktivitet - en ressurs i psykiatrisk behandling (T.Moe/ N.Retterstøl/ M.Sørensen,red.)

Boken presenterer viten og erfaring om fysisk aktivitet innenfor psykisk helsevern.
150,00
inkl. mva.
0

Just like Us, only More (Tormod Huseby)

Stories of Survival - From the Psychotherapy Room.
150,00
inkl. mva.
0

Innen-i-fra. Psykopps utvalgte 1997.

Tekster av brukere, pårørende og fagfolk innen psykiatrien.
140,00
inkl. mva.
0

Alkohol og helse (M.Nylenna, O.G.Aasland, R.B.Waahlberg,red.)

Artikler fra Tidsskrift for Den norske lægeforening.
80,00
inkl. mva.
0

Å lykkes med utviklingspsykologi (Åsa Grødal Hansen)

Boka er en kortfattet gjennomgang av sentrale emner i utviklingspsykologi.
90,00
inkl. mva.
0

Etter Karlsvogna (Jon Magnus)

Brev fra 1000 stjernekikkere...
140,00
inkl. mva.
0

Aschehougs store bok om svangerskap (Dorthe Taxbøl,red.)

Alt du trenger å vite i den spennende ventetiden fra unnfangelse til fødsel - om fosterets vekst og utvikling, om helse, mosjon og kosthold.
250,00
inkl. mva.
0

Aktiv psykoterapi (Sissel Reichelt/Hanne Haavind,red.)

Perspektiver på psykologisk forståelse og behandling.
150,00
inkl. mva.
0

Ny viten om behandling av psykiske lidelser - resultater fra norsk behandlingsforskning.

Rapport fra formidlingskonferansen 17.03.1998.
90,00
inkl. mva.
0

Blikk på praksis (Ruth H.Olsen, Siv Oltedal, red.)

Sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet.
150,00
inkl. mva.
0

Humor og helse - i teori og praksis (Stein Tyrdal, red.)

Fra smilehull til latterkrampe.
150,00
inkl. mva.
0

Fokus på familien 3-4 1997.

Tidsskrift for familiebehandling. Årgang 25.
150,00
inkl. mva.
0

Om og med psykose (E.Simonsen, H-G Lyse, A.O.Hansen, P.Knudsen)

Om de problemer som rammer den syke person og familien - og om kvalitet i behandling.
150,00
inkl. mva.
0

Samspill i psykisk helsearbeid (Geir Lorem)

Forståelse, kommunikasjon og samhandling med psykisk syke.
150,00
inkl. mva.
0

Til beste for barnet? (Lars Gunnar Lingås)

Yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere som arbeider med barn og unge.
150,00
inkl. mva.
0

På stier med lavmælt lys (Else Hanna Tendø)

Livet etter en kreftdiagnose.
150,00
inkl. mva.
0

Kultur og helse (Åse Vigdis Festervoll)

I samspill for det gode liv.
150,00
inkl. mva.
0

Førstehjelp på barn (C.Moffat)

Hurtig hjelp ved barneulykker.
100,00
inkl. mva.
0

Å sette grenser for barn (Arne Skodvin)

En oppmuntrende veiledning.
100,00
inkl. mva.
0
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 
Handlevogn
Ant. varer i handlevogn: 0
Totalt: 0,00
Handlevogn  |  Kasse
NYHETSBREV
BOK PÅ NETT Ragnar Navestad Sandefjordgt. 5 0464 OSLO Tlf. 986 21 605 - Foretaksregisteret 996 393 860
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2019